Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Svetainės medis

- Įvadinis puslapis
- Struktūra ir kontaktai
          - Vadovas
          - Valdymo struktūros schema
          - Struktūriniai padaliniai
          - Kontaktai
          - Komisijos ir darbo grupės
          - Vadovų darbotvarkės
          - Vadovų užduotys
          - Asmenų aptarnavimas
- Naujienos
- Artimiausi įvykiai
- Administracinė informacija
          - Nuostatai
          - Planavimo dokumentai
                    - Veiklos planai
                    - Ūkio subjektų patikrinimų planai
                    - Metinės veiklos ataskaitos
                    - Veiklos efektyvumo rodikliai/vertinimo kriterijai
          - Veiklos sritys
          - Darbo užmokestis
          - Paskatinimai ir apdovanojimai
                    - 2018 metai
                    - 2017 metai
                    - 2016 metai
                    - 2015 metai
          - Viešieji pirkimai
                    - Planuojami pirkimai
                    - Viešųjų pirkimų konkursai
                    - Vykdomi pirkimai
                    - Įvykdyti pirkimai
                              - 2016 metai
                              - 2015 metai
                    - Supaprastintų mažos vertės pirkimų ataskaitos
                    - Bendra informacija
          - Finansinės ataskaitos
          - Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
          - Tvarkos, taisyklės
          - VAKS akreditavimas
          - Tarnybiniai lengvieji automobiliai
- Teisinė informacija
          - Teisės aktai
                    - Teisės aktų sąrašas
                    - AM teisės aktai
                    - Teisės aktų paieška
          - Teisės aktų projektai
          - Tyrimai ir analizės
          - Teisės aktų pažeidimai
                    - Seimo kontrolieriaus pažymos
                    - Valstybės kontrolierių sprendimai
                    - Teismo sprendimai
                    - Tarnybiniai nusižengimai
          - Teisinio reguliavimo stebėsena
- Korupcijos prevencija
          - Korupcijos prevencijos informacija
          - Atsakomybė už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus
          - Pareigybių sąrašas (Korupcijos prevencijos įstatymo 9 str.)
                    - 2018 metai
                    - 2017 metai
                    - 2016 metai
                    - 2015 metai
- Paslaugos
          - Informacijos rinkmenos
          - Prašymai
          - Viešosios paslaugos
- Aplinkos kokybė
          - Vanduo
          - Oras
- Klimato kaita
          - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo ataskaitos nuo 2014 m.
          - 2013 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo ataskaita
          - 2012 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo ataskaita
          - 2011 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo ataskaitos
          - 2010 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo ataskaitos
          - 2009 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo ataskaitos
          - 2008 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo ataskaitos
- Aplinkosauginiai mokesčiai
          - Aktuali informacija
          - Indeksavimo koeficientai
          - Mokestis už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių
          - Mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių
          - Mokestis už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis
          - Mokestis už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis
          - Mokestis už naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir medžiojamųjų gyvūnų išteklius
          - Mokesčio už aplinkos teršimą mokėtojų konsultavimas aplinkosauginių mokesčių klausimais
- Gyvosios gamtos apsauga
          - Medžioklė
          - Žūklė
          - CITES
          - Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai
          - Gyvūnijos naudojimo reikalavimų pažeidimai
- Klausimai
          - Dažniausiai užduodami klausimai
          - Siųsti klausimą
- Nuorodos
- Atliekos
          - Informacija gamintojams ir importuotojams
          - Apskaita
- Atmosfera
          - OAM ir F-dujos
- Ūkio subjektų priežiūra
          - Verslo priežiūros priemonės
          - Deklaracijos dėl pirmų verslo metų
          - Kontroliniai klausimynai
          - Ūkio subjektų priežiūrą reguliuojančių teisės aktų sąrašas
          - Planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklės
          - Ūkinės veiklos rizikos aplinkai vertinimas
          - Ūkio subjektų veiklos patikrinimų planai
          - Vertinimo veiklos kriterijai, jų dinamika
          - Ūkio subjektų apklausos anketa/apklausos rezultatai
          - Informacija apie teikiamas konsultacijas
          - Kontrolės organizavimo tvarka
          - Kontrolės rezultatai
          - Sprendimų apskundimo tvarka
          - Ūkio subjektų teisės ir pareigos
          - Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno teisės ir pareigos
- "Karštoji linija"
- Konkursai į laisvas pareigas
          - Konkursai ir atrankos į valstybės tarnybą
          - Konkursai į kitas pareigas
- Pranešk apie aplinkosauginius pažeidimus
- Regionų aplinkos apsaugos departamentų reorganizacija
- Ūkio subjektų apklausos anketa