Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

"Karštoji linija"

Korupcijos prevencijos "Karštoji linija"

2014-01-08

Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.

Korupcijos prevencijos uždaviniai - atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti; atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo; užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą; teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą; įtraukti į korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas; skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą.

Žemiau nurodytu adresu ir telefonu gali kreiptis kiekvienas asmuo, kuris mano, kad neteisėtais Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūno veiksmais buvo padarytas ar yra daromas nusikaltimas arba kitoks teisės pažeidimas, susijęs su korupcija bei Šialių regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnų tiesioginių pareigų netinkamu vykdymu ar jų nevykdymu.

„Karštosios linijos“ kontaktai:
Telefonas: (8-41) 524 143
Faksas: (8-41) 503 705
Elektroninis paštas: srd@srd.am.lt
Paštu:
LR AM Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
M. K. Čiurlionio g. 3
LT-
76303 Šiauliai

arba

Aplinkos ministerijos Karštosios linijos“ kontaktai:

 Telefonai: (8-5) 266 35 96, (8-5) 266 35 97, (8-5) 266 35 98, (8-5) 266 2717.

 Telefonas – autoatsakovas visą parą: (8-5) 2663598

 Faksas: (8-5) 2663671

 Paštu:

Aplinkos ministerija

Jakšto g. 4/9

LT-2600 Vilnius

Elektroniniu paštu: pranesimas@am.lt

Korupcijos prevencijos įstatymas

*Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.


XML