Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Valstybinė kontrolė

TEISĖS AKTAI

2010-12-15

LIETUVOS RESPUBKLIKOS ĮSTATYMAI

Aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 2000, Nr. 39-1093; 2002, Nr. 2-49; 2004, Nr. 36-1179; 2005, Nr. 47-1558, 2010, Nr. 70-3472 )
Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3017; 2004, Nr. 50-1636; 2006, Nr. 72-2667; 2007, Nr. 116-4741; 2008, Nr. 53-1954; 2010, Nr. 70-3470)
Įmonių bankroto įstatymas (Žin., 2001, Nr. 31-1010; 2001, Nr. 110-399; 2002, Nr. 116-5193; 2002, Nr. 124-5627; 2003, Nr. 17-708; 2003, Nr. 38-1708; 2003, Nr. 61-2757; 2003, Nr. 74-3426; 2004, Nr. 61-2185; 2004, Nr. 167-6102; 2004, Nr. 171-6298; 2006, Nr. 50-1799; 2008, Nr. 65-2456; 2010, Nr. 137-6988)
Viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr.60-1945; 2002, Nr.123-5557; 2003, Nr.104-4637; 2005, Nr.76-2746; 2006, Nr.77-2975; 2006, Nr.132-4990; 2007, Nr.17-628; 2007, Nr.12-497; 2008, Nr.117-4441; 2008, Nr.123-4657; 2009, Nr.75-3062; 2010, Nr.1-7; 2010, Nr.81-4228).
Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinasis įstatymas (Žin., 2003, Nr. 15-600; 2003, Nr.52-2315; 2004, Nr.124-4490; 2006, Nr.82-3259)
Korupcijos prevencijos įstatymas (Žin. 2002, Nr. 57-2297, 2003-04-24 Nr.38-1728, 2008-06-21 Nr.71-2700)
Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas (Žin. 2003, Nr. 61-2760, 2004-02-14 Nr.25-754, 2007-07-19 Nr.80-3217, 2010-11-23 Nr.137-7005)
 
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI
 
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAI
 
 2004 m. spalio 28 Nr. D1-559 ,,Dėl administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, nr. 161-5887; 2004, nr. 170-6284; 2004, Nr. 181-6717; 2005, Nr. 28-892; 2005, Nr. 52-1763; 2005, nr. 69-2483, 2005, Nr. 69-2485; 2006, Nr. 12-435; 20006, Nr. 63-2353; 2007, nr. 90-3603; 2010, Nr. 59-2935; 2010, Nr. 140-7189)
 2003 m. gruodžio 24 d. Nr. 717 „Dėl Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos ir regionų aplinkos apsaugos departamentų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 8-192; 2007, Nr. 21-806, 2007, Nr. 106-4360, 2007, Nr. 126-5157, 2008 Nr.150-6128, Nr.42-2037
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. D1-271/ 3D-241 ,,Dėl minimalių aplinkosaugos normų asmenims, turintiems teisę į valstybės paramą įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę” (Žin., 2007, Nr. 57-2204)
2011 m. vasario 14 d. Nr. D1-134 „Dėl regioninės rotacijos principo taikymo vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę” (Žin. 20-975)
2011 m. kovo 4 d. Nr. D1-201 „Dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos taisyklių patvirtinimo” (Žin. 2011, 30-1416)

2012 m. rugpjūčio 14 d. Nr. D1-664 „Dėl aplinkos apsaugos kontrolės informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo (Žin. 2012, Nr. 98-4997)

 

 
ŠIAULIŲ APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI
 
 
 
2011 m. vasario 24 d. V-49 „Dėl asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamente taisyklių patvirtinimo”  

 
2011 m. rugpjūčio 5 d. V-146 „Dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” 1-8 priedai  

 

2011 m. lapkričio 3 d. Nr. V-202 „Dėl ūkio subjektų konsultavimo Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamente tvarkos aprašo patvirtinimo ir atsakingų asmenų paskyrimo”

 
2012 m. kovo 12 d. Nr. V-57 „Dėl savivaldybių, esančių Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento kontroliuojamoje teritorijoje, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  
2012 m. kovo 26 d. Nr. V-64 „Dėl aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) funkcionavimo užtikrinimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamente  

2012 m. balandžio 4 d. Nr. V-74 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės organizavimo, vykdymo ir priežiūros Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamente tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedai
 
2012 m. balandžio 27 d. Nr. V-98 „Dėl asmenų vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę paskyrimo ir jų veiklos taisyklių patvirtinimo“  
2012 m. liepos 2 d. Nr. V-173 „Dėl Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“  
2014 m. vasario 25 d. Nr. V-73 „Dėl ūkio subjektų planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, taisyklių patvirtinimo“  1 priedas  2 priedas  3 priedas       4 priedas      5 priedas      6 priedas   7 priedas  8 priedas  
 2014 m. gruodžio 8 d. Nr. V-326 „Dėl laiko, kada aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas turit būti pasirengęs vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, nustatymo, pranešimų, susijusių su aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimais, priėmimo, perdavimo ar reagavimo į juos Šiaulių regione tvarkos aprašo patvirtinimo“  
   
                                
 


XML