Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujienos

Siekiama sumažinti aplinkos oro užterštumą Šiaulių mieste

2010-04-23

Kaip praneša Valstybinės analitinės kontrolės skyriais specialistai, stebintys aplinkos oro kokybę Šiaulių mieste, nuo metų pradžios Šiaulių miesto aplinkos ore kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos paros ribinė vertė buvo viršyta jau 30 kartų. Per kalendorinius metus paros ribinė vertė neturi būti viršyta daugiau nei 35 kartus.

Šiaulių miesto savivaldybėje organizuotame pasitarime svarstytos Šiaulių miesto agentūros pateiktos aplinkos oro užterštumo mažinimo priemonės. Už numatytų priemonių vykdymą atsakingų savivaldybės Miesto infrastruktūros, Viešosios tvarkos skyrių vedėjai ir specialistai bei departamento Šiaulių miesto agentūros vedėjas nutarė nedelsiant parengti aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis lygiui Šiaulių mieste mažinti priemonių planą - 2006-2010 m.programos aplinkos oro užterštumo lygiui Šiaulių mieste mažinimui papildymą.

Sutarta vykdyti centrinėje miesto dalyje esančių gatvių periodišką mechanizuotą valymą ir valymą vakuuminiu būdu, parengti optimalias gatvių mechanizuoto valymo schemas bei vykdyti operatyvų sąšlavų išvežimą. Bus kontroliuojamas statybviečių ir gatvių šalia jų išvalymas. Ūkio subjektai, vykdydami gatvių tvarkymo, remonto ir kitus darbus, pjaustydami betono gaminius, privalės naudoti dulkių rinktuvus ir vykdyti betono gaminių drėkinimą.

Pasak Šiaulių miesto agentūros vedėjo Alvydo Kairio, be kitų priemonių savivaldybei pasiūlyta suformuoti miesto oro užterštumo koncentracijų prognozavimo sistemą, siekiant pagal gautus duomenis imtis prevencinių veiksmų.

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento informacija, 596 406

2009 04 23