Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Dažniausiai užduodami klausimai

Ar galima mėšlidę ar srutų rezervuarą įsirengti savo jėgomis, neturint projekto?

2008-09-19

Mėšlidė ar skysto mėšlo (srutų) kauptuvas iki 4 m gylio (aukščio) ir užimanti iki 1500 m2 ploto yra priskiriami prie II grupės nesudėtingų statinių (išskyrus esančius kultūros paveldo ir saugomose teritorijose), kuriems rengiamas supaprastintas statinio projektas. Vadovaujantis teisės aktais, šiems statiniams nereikalingas statybos leidimas, o tik raštiškas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo pritarimas. Jiems taip pat neprivaloma statinio projekto vykdymo priežiūra ir statinio statybos techninė priežiūra bei leidimas statinį griauti.

Didesnėms mėšlo talpykloms statyti reikia parengti projektą. Projekto aplinkosaugos dalis rengiama, vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.05:2004, Žin., 2004, Nr.50-1675. Taip pat būtina iš savivaldybės gauti statybos leidimą. Leidimui gauti statytojas, visų pirma, privalo pateikti savo rajono savivaldybei duomenis projektavimo sąlygų sąvadui gauti - žemės sklypo nuosavybės dokumentus, situacijos planą M 1:10000, ūkio registravimo pažymėjimą-kopiją, sklypo toponuotrauką M 1:500 arba M 1:1000, geologinių tyrinėjimų rezultatus ir projektinius pasiūlymus, jeigu jie buvo rengti.

Didesnio statinio projekto (projekto dalies) vadovas ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas turi atitikti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Jeigu statinio projektą rengia fizinis asmuo, turintis statybos, architektūros ar kito techninio profilio aukštąjį ar aukštesnįjį išsimokslinimą, jo veikla turi būti įteisinta Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Įvairiais aplinkosauginių reikalavimų klausimais žemės savininkus informuoja ir konsultacijas teikia departamento rajonų agentūros. Tai pat galima kreiptis į Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus specialistus tel. 596 414, 596415, 596416, 596417.