Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Dažniausiai užduodami klausimai

Ar gali žemės savininkas išsikasti kūdrą savo žemėje be leidimo?

2008-08-22

Norint iškasti kūdrą savo žemėje, reikia vadovautis STR 1.01.07:2002 “Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai” (Žin., 2002, Nr.43-1639, 2008, Nr.2-81). Jame nustatytas nesudėtingų statinių sąrašas, prie nesudėtingų statinių priskirtų pastatų ir inžinerinių statinių paprastų konstrukcijų požymiai, nesudėtingų statinių (ar jų dalių) projektavimo, statybos (naujos statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo) bei pripažinimo tinkamais naudoti tvarka, nesudėtingų statinių projektavimui, statybai, statinio projekto vykdymo priežiūrai vadovaujančių neatestuotų asmenų kvalifikacinius reikalavimai.

Kai rengiamas supaprastintas statinio projektas kreiptis reikia į savivaldybės administracijos valstybės tarnautoją, įgaliotą nustatyti statinio architektūros ir statybos sklypo urbanistinius reikalavimus.

Aukščiau minėtame teisės akte nesudėtingi statiniai skirstomi į grupes - I grupės nesudėtingi statiniai, II grupės nesudėtingi statiniai. Kūdra, kurios didžiausias gylis iki 3 metrų, o didžiausias užimamas plotas iki 300 kvadratinių metrų, jeigu ji nėra saugomoje teritorijoje arba kultūros paveldo objekto teritorijoje, priskiriama I grupės nesudėtingiems statiniams, kuriems statinio projektas neprivalomas, nereikalingas statybos leidimas. Taip pat neprivaloma skirti (pasamdyti) statybos vadovą. Iškasant tokią kūdrą,neprivaloma atlikti statinio kadastrinius matavimus, statinio pripažinimą tinkamu naudoti ir statinio registravimą Nekilnojamojo turto registre. Jeigu kūdra yra saugomoje teritorijoje arba kultūros paveldo objekto teritorijoje, reikalingas supaprastintas statinio projektas.

Kūdra, kurios didžiausias užimamas plotas 300 - 5000 kvadratinių metrų, jeigu ji nėra saugomoje teritorijoje arba kultūros paveldo objekto teritorijoje yra II grupės nesudėtingas statinys. Jiems rengiamas supaprastintas statinio projektas, kurį patikrina savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, įgaliotas nustatyti statinio architektūros ir statybos sklypo urbanistinius reikalavimus. Tokiems statiniams statybos leidimas taip pat nereikalingas. Tačiau tokiu atveju reikalingas raštiškas savivaldybės valstybės tarnautojo pritarimas. statinio projekto vykdymo ir statybos techninė priežiūra neprivalomos. Kūdrai, kurios plotas didesnis kaip 1000 kvadratinių metrų, turi būti nustatytos paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrančių apsaugos juostos.

2008 09 19