Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujienos

PAKARTOTINAI AKREDITUOTAS VALSTYBINĖS ANALITINĖS KONTROLĖS SKYRIUS

2018-01-11

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos (toliau Biuras) 2017-08-30/31 atliko  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Valstybinės analitinės kontrolės skyriaus (toliau VAKS) įvertinimą pakartotinam akreditavimui.  Biuras nustatė, kad VAKS atitinka standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus. VAKS vidinė struktūra ir procedūros pakankamos pasitikėti jos, kaip atitinkančios akreditavimo reikalavimus įstaigos, kompetencija.

Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2017-12-14 Įsakymu Nr. AK-214 VAKS pakartotinai akredituotas standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitikčiai atlikti paviršinio vandens ir nuotekų cheminius tyrimus bei mėginių ėmimą. Šiuo įsakymu  patvirtinta lanksčia akreditavimo sritis ir nustatytas pirmas lankstumo atvejis visai akreditavimo sričiai, bandymų metodus aprašančių norminių dokumentų naujų leidimų arba juos pakeičiančių tapačių norminių dokumentų taikymas. VAKS išduotas akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.122, galiojantis iki 2022-12-13.