Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujienos

Ūkio subjektų apklausa parodė, kad ŠRAAD darbas vertinamas gerai ir labai gerai

2017-12-19

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas (ŠRAAD), kaip ir kasmet, atliko ūkio subjektų apklausą. Asmenų aptarnavimo paslaugas ir vykdomą valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę ūkio subjektai vertina gerai ir labai gerai. Su apklausos rezultatais galima susipažinti ŠRAAD internetiniame tinklapyje: http://srd.am.lt/VI//files/0.786209001512982204.pdf .

Kasmet rengiamos ūkio subjektų apklausos tikslas: tobulinti departamento veiklą atsižvelgiant į ūkio subjektų nuomonę. Siekiama sužinoti, kokia departamento teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybė, kokios informacijos trūksta ūkio subjektams. Labai svarbu išsiaiškinti, ar ūkio subjektai susiduria su korupcijos apraiškomis bendraudami su departamento darbuotojais.

Apklausos anketa 2017 metais buvo peržiūrėta- 459 kartus, tačiau atsakymus pateikė tik 52 ūkio subjektai. Anoniminėje apklausoje nebuvo prievolės atsakyti į visus klausimus. Visuose klausimuose buvo galima pateikti savo komentarus.

Visų pirma domėtasi, kaip ūkio subjektai vertina ŠRAAD teikiamas asmenų aptarnavimo paslaugas. Respondentų patenkintų, šioje srityje, dauguma (90,4 %). Džiugu, kad šis rodiklis, lyginant su praėjusiais metais, nemažėja.

Aiškintasi, kaip ūkio subjektų nuomone, ŠRAAD sekasi įgyvendinti jo pagrindinį veiklos tikslą - užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę. Į šį klausimą atsakė visi 52 respondentai. Didžioji dalis atsakiusiųjų nurodė, kad ŠRAAD pareigūnai valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę vykdo ,,Labai gerai“ arba ,,Gerai“ (84,6%).

Nustatant, kiek iš anketas užpildžiusių respondentų kreipėsi į ŠRAAD konsultacijos, paaiškėjo, kad jų net 73%. Respondentai konsultacijų ir metodinės pagalbos teikimo veiklą įvertino 71,2 % kaip ,,Labai gerai“ ir ,,Gerai“ atliekamą. 6, anketas užpildžiusieji, šią veiklą įvertino ,,Patenkinamai“, keletas pateikė komentarus, kokiu klausimu konsultacijos reikėjo (,,atliekų tvarkymo apskaitos žurnalų pildymo“, ,,pradėjus vykdyti veiklą“). 11.5% liko nepatenkinti (,,Kas susiję su TPK leidimu komentuoja/aiškina nenoriai nukreipdami konsultacijoms į Aplinkos apsaugos agentūrą motyvuodama tuo, kad ši institucija išduoda leidimus“ ar ,, Kaip Valstybinė institucija, palyginus su kitomis dar nepersitvarkė. Užduotus klausimus komentuoja beveik visų rajonų tarnautojai skirtingai, tai rodo menką žinių turėjimą.“).

Ūkio subjektams patartume dėl rūpimų aplinkosauginių klausimų į ŠRAAD kreiptis raštu (el. paštu ir kt.), jei tai nėra skubu ir tai nesusidaro reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei, ar aplinkai. Raštu pateikti prašymai dėl konsultacijos, nurodant kuo išsamesnę informaciją apie vykdomą ar planuojamą ūkinę veiklą (nurodant vietovę, ūkinės veiklos mastus ir kt.), pateikiant vaizdinę medžiagą ir pan., padeda pareigūnams operatyviau ir išsamiau ją suteikti. ŠRAAD pareigūnai atsako į visus raštu pateiktus paklausimus. Pareigūnai, ūkio subjekto prašymu, gali suteikti reikalingas konsultacijas, konkrečius patarimus bei metodinę pagalbą, išvykstant į ūkio subjektą.

Į klausimą ,,Ar bendraudami su departamento darbuotojais ir tarnautojais susiduriate su korupcijos apraiškomis - jei taip, tai su kokiomis?“, visi pasisakiusieji nurodė, kad su korupcijos apraiškomis nesusidūrė, išskyrus vieną, kurio atsakymas dviprasmiškas: ,,Tiesiogine prasme gal ir ne, bet formų yra įvairių“. Šį pasisakymą būtų sunku analizuoti be papildomos informacijos. Todėl ateityje prašytume respondentų nurodyti tikslius faktus, pateikti atsakymo pagrįstumą.

Akcentuotina, kad ,,Karštąja linija“ gali kreiptis kiekvienas asmuo, kuris mano, kad neteisėtais Šiaulių RAAD pareigūno veiksmais buvo padarytas ar yra daromas nusikaltimas arba kitoks teisės pažeidimas, susijęs su korupcija bei ŠRAAD pareigūnų tiesioginių pareigų netinkamu vykdymu ar jų nevykdymu.

Visi ūkio subjektai raginami aktyviau dalyvauti apklausoje. Sudaryta galimybė ūkio subjektams į anketos klausimus atsakyti anonimiškai, anketa nuolat skelbiama (ją galima pildyti tiesiogiai) Šiaulių RAAD interneto svetainėje (adresu http://srd.am.lt/VI/index.php, pasirenkant rubriką ,,Ūkio subjektų apklausos anketa“ arba pasinaudojus šia nuoroda: https://apklausa.lt/f/siauliu-regiono-aplinkos-apsaugos-departamentas-xcf51ju.fullpage .