Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujienos

Patvirtintas medžioklės trofėjų apžiūrų grafikas

2017-03-14

Kasmet pavasarį, pasibaigus medžioklės sezonui, medžiotojai paruošia apžiūrai teisėtai sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų trofėjus. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras Kęstutis Navickas įsakymu (Nr. D1-176) patvirtino 2016-2017 metų medžioklės sezono medžioklės trofėjų apžiūrų grafiką.( https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAD/522344a2fcfc11e6ae41f2dbc54c44ce/transcript)

Vadovaujantis Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 250 (Žin., 2000, Nr. 53-1540; 2010, Nr. 110-5652), 46 punkto reikalavimais, Medžiotojas, sumedžiojęs elninius žvėris, jų ragus su kaukole ir apatiniu žandikauliu, o sumedžiojęs vilką, - jo kaukolę, pasibaigus medžioklės sezonui, pristato į medžioklės trofėjų apžiūrą. Medžioklės trofėjų, pristatomų medžioklės trofėjų apžiūrai, paruošimo, jų pristatymo ir vertinimo reikalavimus nustato Medžioklės trofėjų apžiūros tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 124 ( Žin., 2002, Nr. 32-1221).

Aplinkosaugininkai atkreipia dėmesį, jog už sumedžioto elninio žvėries patino trofėjaus apžiūrai nepateikimą ar už sumedžiotą labai perspektyvų ar perspektyvų elninio žvėries patiną medžiotojas - selekcininkas gali prarasti teisę du medžioklės sezonus nemedžioti tos rūšies elninių žvėrių patinų.