Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujienos

Tikrintos teritorijos, ieškota nelegalių sąvartynų

2017-03-07

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas organizavo akciją „Nelegalūs sąvartynai, užterštos teritorijos ir kiti aplinkosauginiai pažeidimai“. Akcija vyko visuose rajonuose, buvo tikrinamos teritorijos, ūkininkai ir juridiniai asmenys. Nustatyta per 20 pažeidimų.

Vykdant akciją, daugiausiai pažeidimų nustatyta atliekų tvarkymo sektoriuje – 12. Iš jų nustatytas vienas atliekų deginimo atvejis ir trys netinkamų eksploatuoti transporto priemonių ardymo atvejai. Aplinkosaugininkai nuolat primena, kad automobilius demontuoti gali tik leidimus turintys asmenys. Be leidimų žmonės ir įmonės šia veikla verstis negali. Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK 235 str. 4d.) už ūkinės ar kitokios veiklos objektų statyba ir naudojimą pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus numato baudą asmenims nuo 300 iki 560 eurų, o juridinių asmenų vadovams – nuo 900 iki 1700 eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo 600 iki 1150 eurų.

Akcijos metu dairantis ar nėra nelegalių sąvartynų, laukuose aptiktos didžiulės mėšlo krūvos. Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašas numato, kad asmenys gali tirštąjį mėšlą laikyti rietuvėse lauke, tačiau privalo paisyti reikalavimų.  Tai yra tirštojo mėšlo kiekis rietuvėje negali viršyti tam laukui tręšti leidžiamo panaudoti mėšlo kiekio, rietuvės vieta turi būti parenkama siekiant užtikrinti didžiausius atstūmus iki gyvenamosios ir visuomeninės paskirties objektų. Be to rietuvė įrengiama lauko vietoje, kuri niekada nebūna apsemiama vandens, ji privalo būti apjuosta ne žemesniu kaip 20 cm aukščio žemės pylimu. Pylimas turi būti įrengtas taip, kad visą mėšlo saugojimo laikotarpį srutos neištekėtų už jo ribų, o ruošiant vietą tirštojo mėšlo rietuvei, pirmiausia ant lauko dirvos paviršiaus suformuojamas durpių arba smulkintų šiaudų pasluoksnis, skirtas srutoms nuo mėšlo sugerti.

Deja, mėšlas laukuose laikomas pažeidžiant daugelį reikalavimų. Daugiausiai netinkamai įrengtų rietuvių pastebėta Kelmės rajone – 5, dvi Mažeikių rajone ir viena Šiaulių rajone. Nustačius atsakingus asmenis jiems bus surašyti administracinio nusižengimo protokolai. Už srutų tvarkymo aplinkosauginių reikalavimų pažeidimus (ANK 260 str. 3d.) asmenims yra numatyta bauda nuo 30 iki 60 eurų, o juridinių asmenų vadovams ir kitiems asmenims nuo 60 iki 140 eurų.

Akcijos metu taip pat nustatytas vienas nelegalus medžių pjovimo atvejis ir vienas vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų pažeidimas.

Nors protokolai surašyti dar ne visiems pažeidėjams, aplinkosaugininkai jau šiai dienai paskyrė baudų daugiau kaip už 500 eurų, taikė 6 įspėjimus ir teikė 2 privalomus nurodymus.

Dvi dienas trukusi akcija baigėsi, tačiau aplinkosaugininkai ir toliau tikrins teritorijas, o gyventojai matantys, kad yra daromi aplinkosauginiai pažeidimai raginami nedelsiant pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112.