Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujienos

UAB „Gairelita“ teritorijoje kilusio gaisro pasekmės Petraičių tvenkinyje

2016-10-19

Gaisrui, kuris kilo 2016 m. spalio 5 d. Radviliškio m. UAB „Gairelita“ teritorijoje gesinti panaudotas didelis kiekis vandens iš šalia esančių vandens telkinių. Gaisro gesinimo vanduo pateko į Obelės upę ir atitekėjo į Pakruojo rajone esantį Petraičių tvenkinį.

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento specialistai 2016-10-10 ir 2016-10-13 ėmė mėginius Obelės upėje. 2016-10-13 paimtas Obelės vandens mėginys ties Stačiūnų gyvenviete galimos taršos sklaidai įvertinti. Vandens mėginiai paimti ir 2016-10-17.

2016 m. spalio 13 d. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas informavo Aplinkos apsaugos agentūrą bei Žuvininkystės tarnybą prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, kad Pakruojo rajono savivaldybėje, Pakruojo MŽD išnuomotame Petraičių tvenkinyje, prasidėjo žuvų dusimas.

Išmatavus ištirpusio vandenyje deguonies koncentraciją Petraičių tvenkinyje nustatyta, kad deguonies kiekis pasiekė kritinę ribą. Deguonies kiekis siekia nuo 0,3 iki 0,5 mgO2/l. Pakruojo rajono agentūra spalio 13 d. informavo Pakruojo rajono savivaldybės administraciją bei Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Pakruojo skyriaus pirmininką apie susidariusią padėti. Pastarajame rašte nurodyta, kad vadovaujantis LR aplinkos ministro 2011 m. įsakymu Nr. D1-93 „Dėl darbų organizavimo žuvų dusimo atveju tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu darbų organizavimo žuvų dusimo atveju tvarkos aprašo 4 punktu Valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žūklės (žvejybos) plotus, deguonies kiekio stebėjimą ir žuvų gelbėjimo darbus vykdo žūklės (žvejybos) ploto naudotojai. Taip pat Pakruojo rajono agentūra Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Pakruojo skyriaus pirmininką informavo, kad esant sprendimui perkelti žuvis, jos turi atitikti Veterinarijos reikalavimus.

Pradėjus dusti žuvims buvo imtasi žuvų perkėlimo į kitus tvenkinius darbų. 2016 m. spalio 18 d. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Pakruojo skyrius informavo, kad iš Petraičių tvenkinio pervežta ir išleista į Šukionių, Bitaičių ir Pakruojo tvenkinius apie 2,8 t. žuvies.