Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujienos

Bubių tvenkinio pakrantės apsaugos juostoje vykdyti neteisėti kasimo darbai

2016-09-30

2016-09-27 Šiaulių RAAD Šiaulių agentūra, gavusi pranešimą dėl Meškių km. Bubių sen., Šiaulių r.  niokojamos Bubių tvenkinio pakrantės, nedelsiant atliko patikrinimą ir nustatė, kad pil. N. B. pagal nuosavybės teisę priklausančiame sklype, Meškių km., Bubių sen., Šiaulių r. (šalia Bubių tv.), vykdė pakrantės tvarkymo, kasimo darbus. Patikrinimo metu nustatyta, kad pil. N. B. užsakymu UAB „Kaslita“ ekskavatorius, vykdydamas aukščiau minėtus pakrantės kasimo darbus, sunaikino 750 m2 vandens augmenijos ir 450 m2  Bubių tvenkinio pakrantės apsaugos juostos žolinės dangos.

Pil. N. B. už vandens augmenijos bei pakrantės apsaugos juostoje esančios žolinės dangos sunaikinimą skirta administracinė nuobauda pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 5113 str. 1 d. ir 55 str. 1 d., paskaičiuota žala aplinkai 1861,20 Eur bei teiktas privalomasis nurodymas sutvarkyti, atsodinti žolinę augmeniją Bubių tvenkinio pakrantės apsaugos juostoje.

Primename, kad 1992 m. gegužės 12 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 343 patvirtintų „Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“ 126 p. nurodo, kad:

Pakrantės apsaugos juostose draudžiama:

126.1. statyti statinius, išskyrus Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytus atvejus;

126.2. tverti tvoras, išskyrus aplinkos ministro patvirtintuose saugomų rūšių veiksmų planuose numatytų teritorijų, atskirųjų želdynų valstybinėje ir savivaldybių žemėje, botanikos, zoologijos sodų, dendrologinių kolekcijų, paveldo objektų aptvėrimą ir kitus atvejus, kai aptverti numatyta normatyviniuose dokumentuose dėl eksploatavimo saugumo;

126.3. naudoti trąšas, augalų apsaugos produktus, išskyrus augalų apsaugos produktų naudojimo invaziniams augalams naikinti atvejus, numatytus invazinių rūšių populiacijų gausos reguliavimo veiksmų planuose ar saugomų teritorijų planavimo dokumentuose, taip pat atvejus, kai nustatomas masinis kenkėjų išplitimas ar užkrėtimas kenksmingaisiais organizmais; naudoti kitas chemines medžiagas ir (ar) mišinius, išskyrus stichinių nelaimių ir avarijų atvejus, kai už stichinės nelaimės ar avarijos likvidavimą atsakingos institucijos naudoja chemines medžiagas ir (ar) mišinius stichinės nelaimės ar avarijos padariniams likviduoti;

126.4. dirbti žemę, ardyti velėnas, ganyti gyvulius, išskyrus Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytus atvejus;

126.5. statyti motorines transporto priemones arčiau kaip 25 metrai iki vandens telkinio kranto;

126.6. vykdyti pagrindinius plynus miško kirtimus, naikinti miško paklotę.

Už minėtų reikalavimų pažeidimus Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso 5113 str. 1 d.  numato baudas nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.