Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Aktuali informacija

Aktuali informacija dėl nustatytų pagrindinių pareigų vykdymo elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir importuotojams!

2016-03-22

Visi elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai turi vykdyti, šias pagrindines pareigas:

1) registruotis aplinkos ministro nustatyta tvarka;

Lietuvos vidaus rinkai planuojantys tiekti elektros ir elektroninę įrangą (EEĮ) gamintojai ir importuotojai turi registruotis iki EEĮ pateikimo vidaus rinkai. Gamintojų ir importuotojų sąvade gamintojas ir (ar) importuotojas pateikia prašymą raštu Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008 arba pateikia prašymą internetu el.p. aaa@aaa.am.lt, daugiau informacijos www.gamta.lt;

2) organizuoti surinkimą, vežimą, apdorojimą atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais elektros ir elektroninę įrangą, ir (ar) dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose;

3) šviesti ir informuoti visuomenę elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais;

3 punkto nuostatos netaikomos EEĮ Lietuvos Respublikos teritorijoje pagaminantiems ar įvežantiems į Lietuvos Respublikos teritoriją ir savoms reikmėms sunaudojantiems gamintojams ir (ar) importuotojams.

4) apmokėti 2 punkte nurodyto elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, vežimo ir apdorojimo išlaidas, taip pat 3 punkte nurodyto visuomenės švietimo ir informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas;

5) tvarkyti elektros ir elektroninės įrangos apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas aplinkos ministro nustatyta tvarka;

6) įvykdyti Vyriausybės nustatytas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotis.

 

Nustatytas pareigas   (išskyrus 1 punktą)  EEĮ gamintojai ir importuotojai turi teisę vykdyti: individualiai arba kolektyviai, plačiau skaitykite Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787  342 ir 343 str.

    

Buitinės EEĮ gamintojai ir importuotojai, nuo 2005 m. rugpjūčio 13 d. tiekdami LR vidaus rinkai verslo tikslais buitinę EEĮ, registruodamiesi ir (ar) teikdami apskaitos ataskaitas, turi pateikti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus dokumentus, įrodančius, kad visos jų LR vidaus rinkai verslo tikslais tiektos buitinės EEĮ atliekų tvarkymas bus finansuojamas.

     EEĮ gamintojai ir importuotojai turi organizuoti savo organizuojamose EEĮ atliekų tvarkymo sistemose, savivaldybių įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, iš platintojų surinktų buitinių EEĮ atliekų tvarkymą taip:

1) iki 2005 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos EEĮ visų buitinių atliekų (istorinių EEĮ atliekų) tvarkymą rinkoje dalyvaujantys EEĮ gamintojai ir importuotojai turi finansuoti proporcingai jų užimamai atitinkamos kategorijos produktų grupės įrangos rinkos daliai;

2) EEĮ gamintojai ir importuotojai turi finansuoti visos savo nuo 2005 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos EEĮ buitinių atliekų tvarkymą.

EEĮ gamintojai ir importuotojai privalo užtikrinti ne buitinių EEĮ įrangos atliekų tvarkymą taip:

1) EEĮ, Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos iki 2005 m. rugpjūčio 13 d., atliekų (istorinių elektros ir elektroninės įrangos atliekų), atiduodamų perkant naują tos pačios paskirties EEĮ, tvarkymą privalo finansuoti gamintojai ir importuotojai, tiekiantys šią įrangą;

2) EEĮ gamintojai ir importuotojai privalo finansuoti nuo 2005 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos savo EEĮ ne buitinių atliekų tvarkymą.

     EEĮ gamintojai ir importuotojai, parduodami EEĮ, pardavimo dokumentuose vartotojams gali atskirai nurodyti šios įrangos atliekų tvarkymo, tai yra surinkimo, apdorojimo ir aplinkai tinkamo šalinimo, išlaidas. Šios išlaidos negali viršyti realių EEĮ atliekų tvarkymo išlaidų.

     EEĮ gamintojai ir importuotojai privalo standartiniu ženklu ženklinti po 2005 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekiamą EEĮ.

Teisės aktai, reglamentuojantys EEĮ bei jų atliekų tvarkymą