Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Aktuali informacija

Transporto priemonių gamintojų ir importuotojų dėmesiui

2016-03-14

Vykdant transporto priemonių (M1, N1 klasės) gamintojų ir importuotojų kontrolę primename, kad transporto priemonių gamintojai ir (ar) importuotojai turi vykdyti šias pareigas:

1. pradėję transporto priemonių tiekimą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai, transporto priemonių gamintojai ir (ar) importuotojai turi užsiregistruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade per tris mėnesius nuo šių gaminių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pradžios. Registruojantis Gamintojų ir importuotojų sąvade gamintojas ir (ar) importuotojas pateikia prašymą raštu Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008 arba pateikia prašymą internetu el.p. aaa@aaa.am.lt, daugiau informacijos www.gamta.lt;

2. organizuoti surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais transporto priemones;

3. užtikrinti, kad būtų sudarytos sąlygos asmeniui, kuriam priklausanti eksploatuoti netinkama transporto priemonė neturi rinkos vertės ar ši vertė yra neigiama, nemokamai atiduoti tvarkyti šią eksploatuoti netinkamą transporto priemonę;

4. aplinkos ministro nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo klausimais;  

5. apmokėti 2 punkte nurodyto eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo išlaidas, taip pat 4 punkte nurodyto visuomenės informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas;

6. tvarkyti transporto priemonių apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas aplinkos ministro nustatyta tvarka.

Vykdydami 2 ir 3 punktuose nustatytas pareigas, transporto priemonių gamintojai ir (ar) importuotojai turi užtikrinti ne mažiau kaip vienos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo vietos kiekvienoje apskrityje buvimą ir organizuoti tokiose vietose priimtų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių perdavimą tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui.

Transporto priemonių gamintojai ir (ar) importuotojai, vykdantys Baterijų ir akumuliatorių įmontuotų į transporto priemones importą, privalo:

1) registruotis aplinkos ministro nustatyta tvarka;

2) tvarkyti baterijų ir akumuliatorių apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas aplinkos ministro nustatyta tvarka.

Aukščiau išvardintas pareigas Transporto priemonių gamintojai ir importuotojai turi teisę vykdyti individualiai arba kolektyviai.

  

Teisės aktai, reglamentuojantys aplinkosauginius reikalavimus transporto priemonių gamintojams ir (ar) importuotojams.