Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Dažniausiai užduodami klausimai

Pagal kokią formulę ir kaip apskaičiuoti teršalo kiekį iš stacionarių taršos šaltinių

2006-02-02 admin, tel. 841524143

Apskaičiuojant teršalo kiekį iš
stacionarių taršos šaltinių, siūlome vadovautis šiais dokumentais:
1. LR AM 1999 12 13 įsakymu Nr. 395 "Dėl apmokestinamųjų teršalų kiekio
nustatymo metodikų asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į
aplinką apskaitos"
(Žin., 1999, Nr. 108-3159).
2. LR AM 2002 06 27 įsakymu Nr. 340 patvirtinta "Aplinkos oro tašos šaltinių
ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos įforminimo tvarka"

(Žin., 2002, Nr. 81-3500).
3. LR AM 2004 02 11 įsakymu Nr. D1-68 patvirtintomis "Stacionarių taršos
šaltinių išmetimų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinėmis
rekomendacijomis"
(Žin., 2004 Nr. 39-1281).