Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujienos

Akcija „Tvora“ – nustatyti pirmieji pažeidėjai

2015-04-10

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas (ŠRAAD) pradėjo vykdyti akciją „Tovora“. Vakar gyvosios gamtos apsaugos inspektoriai kartu su Šiaulių miesto agentūra surengė reidą, kurio metu plaukiodami valtimi ir važiuodami automobiliu tikrino Šiaulių rajono vandens telkinius. Buvo žiūrima ar pakrantėse nėra tvorų taip pat  patikrinti žvejai, stebėta ar nėra užmestų tinklų.

Reido metu buvo patikrintas Bubių tvenkinys ir Gudelių ežeras. Tvorų ribojančių priėjimą prie šių vandens telkinių kranto nėra. Pernai tikrinant šiuose vandens telkinius buvo nustatyti keli pažeidimai. Žmonėms buvo surašyti protokolai, paskirtos baudos ir teikti privalomieji nurodymai tvoras pašalinti. Visi gyventojai nurodymus įvykdė ir šiandien pažeidimų jau šiose vietose nebėra.

Reido metu taip pat stebėta ar nėra užmestų tinklų, patikrinta 20 pakrantėse žvejojusių žvejų. Pažeidimų nenustatyta.

ŠRAAD Šiaulių rajono agentūra vykdant akcija „Tvora“, šiemet jau patikrino ir Meškuičių seniūniją. Kulpės upės pakrantėje buvo aptiktos dvi naujai suręstos tvoros ribojančios praėjimą pakrante. Nustatyta ,kad tvoras užtvėrė piliečiai R.K ir G.B..  Jiems buvo skirtos administracinės nuobaudos pagal ATPK 55 str. 1d. ir surašyti privalomi nurodymai, kad butų pašalintos tvoros.

Vandens telkiniai yra visų Lietuvos žmonių turtas, kuris, nepriklausomai nuo nuosavybės formos, turi tarnauti viešajam interesui ir visuomenės poreikiams. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas visą balandžio mėnesį vykdys akciją „Tvora“. Jos tikslas visiems piliečiams suteikti galimybę nekliudomai patekti prie vandens telkinių, pakrančių, kad pasigrožėti šiūruojančiais švendrais ir ajerais, plūduriuojančiomis vandens lelijomis, lūgnėmis, pasigėrėti kraštovaizdžiu nuo upės skardžio...

Žemės įstatymas įtvirtina nuostatą, kad žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo leisti kitiems asmenims prieiti prie paviršinio vandens telkinių nustatytomis pakrantės apsaugos juostomis, lankyti bendro naudojimo rekreacines teritorijas. Tai reiškia, kad vandens telkinių pakrantės turi būti laisvai prieinamos visuomenei. Vadovaujantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, pakrantės apsaugos juostose draudžiama:

statyti statinius (išskyrus hidrotechninius, vandens paėmimo ir išleidimo į vandens telkinius įrenginius, vandenvietes, paplūdimių įrangą), tverti tvoras;

tiesti kelius;

naudoti trąšas, pesticidus ir kitus chemikalus;

dirbti žemę, ardyti velėnas (išskyrus kultūrinių pievų atsėjimą, suderinus šį darbą su aplinkos apsaugos tarnybomis), ganyti gyvulius;

įrengti poilsiavietes (išskyrus paplūdimius), statyti autotransporto priemones, kūrenti laužus;

ne miškų ūkio paskirties žemėje kirsti saugotinus medžius ir krūmus;

vykdyti pagrindinius plynus miško kirtimus, naikinti miško paklotę.

Už savavališką pakrančių užtvėrimą, pažeidžiant vandens telkinių pakrančių ekologines funkcijas, Administracinių teisės pažeidimų kodeksas (ATPK 55 str.) numato įspėjimą arba baudą piliečiams nuo 28 iki 144 eurų, pareigūnams – nuo 86 iki 289 eurų. Pakartotinis tokio pažeidimo padarymas užtraukia piliečiams 57 - 289 eurų baudą ir pareigūnams 289 – 579 eurų baudą.

Užfiksavus pažeidimą, bus skiriamas privalomas nurodymas jį pašalinti. Aplinkos apsaugos pareigūno privalomo nurodymo neįvykdymas laiku užtraukia baudą piliečiams nuo 144 iki 289 eurų ir pareigūnams – nuo 289 iki 579 eurų.

Be to skaičiuojama žala aplinkai. Savavališkai užtvėrus paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje tvorą (pažeistos vandens telkinių pakrančių ekologinės funkcijos, vandens telkinių pakrančių gamtinis kraštovaizdis bei jo estetinės vertybės, apsunkinta gyvūnų migracija ir kt.) žala skaičiuojama už 1 tiesinį tvoros metrą – 144 eurai. Jei per nurodytą terminą nepašalinami žalos aplinkai padariniai, apskaičiuotas 144 eurai už tiesinį tvoros metrą žalos aplinkai dydis pridedamas kiekvieną mėnesį, kol bus pašalinami žalos aplinkai padariniai.

Pernai Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento teritorijoje buvo atlikti 37 reidai. Jų metu nustatyta 18 pažeidimų.

Akcijos „Tvora“ metu tikimės ir kviečiame visus būti neabejingais ir apie pastebėtus pažeidimus informuoti Bendruoju pagalbos centro numeriu - 112 arba paskambinti į Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą tel. (8 41) 596 424.