Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujienos

Šiaulių regione vykdant akciją „Kaminukas“ per dvi dienas užfiksuoti 29 pažeidimai

2015-03-17

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas visuose regiono rajonuose dvi dienas vykdė akciją „Kaminukas“. Akcijos tikslas oro taršos prevencija ir neteisėto atliekų deginimo kontrolę. Kovo 12-13 d. buvo patikrinta daugiau kaip 120 įmonių. Nustatyti 29 pažeidimai. Šešiais atvejais buvo deginamos atliekos. Iš jų, vienu atveju deginta alyva.

    Eksploatuojant katilus tiek buityje, tiek įmonėse galima naudoti tik kurą. Atliekas deginti griežtai draudžiama. Jos turi būti priduodamos atliekų tvarkytojams. Deja šio draudimo paiso ne visi. Patikrinus Šiaulių regiono įmones aplinkosaugininkai išsiaiškino 6 atvejus kuomet katilai buvo kūrenami atliekomis. Dažniausiai kaip kuras buvo naudojama dažyta ir kitaip apdirbta mediena. Tai seni langai, baldų gamybos atliekos, laminuota plokštė. Vienu atveju buvo deginamos pakuotės. Atliekas deginusioms įmonėms surašyti protokolai (ATPK 83 str.). Už atliekų deginimą nesilaikant įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų atmosferos apsaugos reikalavimų yra numatyta bauda piliečiams nuo 28 iki 57 eurų, o pareigūnams – nuo 57 iki 115 eurų. Be to skaičiuojama gamtai padaryta žala, kuri priklauso nuo sudegintų atliekų kiekio. Minimali žala – 100 eurų.

    Viena įmonė savo patalpas šildė degindama alyvų atliekas. Atsakingiems asmenims surašytas protokolas už alyvų atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymą (ATPK 51/19 str. 2d.). Už alyvų atliekų tvarkymą alyvų atliekų tvarkymo taisyklėse nenumatytais būdais yra numatyta bauda pareigūnams nuo 579 iki 1158 eurų. Be to bus skaičiuojama gamtai padaryta žala.

    Vykdant akciją taip pat nustatyta 11 atliekų tvarkymo, rūšiavimo pažeidimų ir 12 kitų, susijusių su oro taršos apskaitos, monitoringo nevykdymai. Į aplinkos orą išmetamų teršalų matavimus turi vykdyti veiklos vykdytojai eksploatuojantys kurą deginančius įrenginius kurių vardinė šiluminė galia didesnė kaip  0,12 MW. Matavimų atlikimo dažnumas priklausomai nuo naudojamų įrenginių galios ir kuro rūšies. Tokia prievolė numatyta Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių LAND 43-2013, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244, 15-20 punktuose.

    Taip pat aplinkosaugininkai primena, kad naudotus, dažytus medinius ar plastikinius gaminius ir jų atliekas naudoti, kaip kurą, griežtai draudžiama. Įmonės, atliekančios langų, durų ar kitų gaminių keitimą, privalo surinkti minėtas atliekas ir priduoti jas atliekų tvarkytojams. Palikti jas užsakovams griežtai draudžiama. Įrašai sutartyse, apie senųjų gaminių (atliekų) palikimą užsakovui yra neteisėti ir užtraukia administracinę atsakomybę tiek naudotojams, tiek užsakymų vykdytojams. Baudos dydis priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio ir pažeidėjo statuso gali siekti nuo 28 iki 868 eurų.

    Akcijos tikslas nebuvo vien išaiškinti daromus pažeidimus. Tikrinimus atlikę pareigūnai įmonių atstovams patarė, kaip tinkamai tvarkyti atliekas, kokie reikalingi dokumentai. Vykdant akcija siekiama, kad kuo mažiau būtų teršiamas oras, o atliekos butų tinkamai tvarkomos ir rūšiuojamos. Akcija „Kaminukas“ dar bus tęsiama, o be to tikrinimai, ne tokie intensyvus vykdomi visus metus.