Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujienos

UPIŲ VANDENS KOKYBĖ ŠIAULIŲ REGIONE 2014 m.

2015-02-27

Upių vandens kokybę lemia žmogaus veikla. Vandens telkiniai teršiami iš sutelktųjų , tai yra nuotekų valyklų, pramonės ir energetikos įmonių ir pasklidusiųjų taršos šaltinių, tokių kaip žemdirbystė, gyvulininkystė, lietaus nuotekos, transportas ir kt.

Lietuvoje yra sudaryti keturi upių baseinai, Šiaulių regionas patenka net į tris -  Lielupės, Nemuno ir Ventos. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento valstybinės analitinės kontrolės skyrius (VAKS) nuolat atlieka upių vandens kokybės monitoringą. Pagal 2014 m. patvirtintą upių monitoringo planą, Šiaulių regione buvo stebimos 30 upių vietų. Iš jų priežiūros intensyvus monitoringas, kuomet tyrimai yra imami kas mėnesį, buvo atliekamas 11 vietų. Likusiose 19 vietų tyrimai buvo atliekami viena kartą per ketvirtį.  

Valstybinio upių monitoringo rezultatai suteikia informaciją apie bendrą vandens telkinių būklę svarbiausiose šalies, tai yra pasienio upės, upių žiotys ir kitose vietose bei leidžia numatyti reikalingas vandens būklės gerinimo programų priemones.

2014 m. tirtos upių vietos pagal fizikinių-cheminių elementų rodiklius priskirtos ekologiniai būklei: labai gerai - 9, gerai - 9, vidutinei - 7, blogai - 5, labai blogai  - 0 ekologinei būklei. Blogą būklę nulėmė azoto ir fosforo teršalai. Bloga padėtis pernai buvo Joniški rajone, pasienyje su Latvija, upėse Platonis ir Sidabra. Pakruojo rajone ties Daugyvenės žiotimis. Taip pat Mūšoje-Lielupėje aukščiau Kulpės ir Kiršine žemiau Vainiūnų. Ventoje - ties Mažiais ir Kuršėnais padėti gera. Labai gera  Minijoje - žemiau Mardosų ir ties Stalgėnais. Vandens kokybė labai gera ir Varduvoje ties Grieže, Kražantėje ties Piliukais ir Kamariškiais, Paloje ties Gomantlaukiu, Varduvoje žemiau Žemaičių Kalvarijos, Babrunge ties Užupiais bei Varnelėje žemiau Varnių. Vijolė Šiauliuose, ties medelynu vandens kokybė vidutinė. Tad apibendrinus galima pasakyti, kad Šiaulių regione upių vandens kokybė tikrai nėra prasta.

            Aplinkos apsaugos agentūra 2014 m. parengė vandensaugos problemų apžvalgas, 2015-01-28 pateikė visuomenės svarstymui UBR valdymo planų projektus, kuriuos galima rasti AAA interneto svetainėje adresu  http://gamta.lt/cms/index?rubricId=781fcf56-807a-4155-977d-b3b1a00f6642 .