Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujienos

Žemaitijos katilinėse netvarka

2015-02-25

        Plungės rajono agentūra kartu su Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnais šiemet Plungės r. ir Rietavo savivaldybėse tikrino, kaip įmonės laikosi į aplinkos orą išmetamų teršalų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Patikrintos 3 įmonės, kurios turi katilines. Visose trijose įmonėse nustatyti pažeidimai.
        Tenka konstatuoti, kad įmonės, ypač smulkiosios,  nelabai domisi aplinkos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktų pakeitimais, todėl dažnai pažeidžiami aplinkosauginiai reikalavimai ir tenka „atsipirkti“ baudomis. Tai įmonėms brangiai kainuoja ir sukelia didelį nepasitenkinimą. Didžioji dalis įmonių mano, kad jų katilai yra maži arba dirba nepilnu pajėgumu ir jiems aplinkosauginiai reikalavimai netaikomi. Deja, yra ne taip. Prieš įstatymus visi lygūs.

Atkreipiame visų įmonių ir asmenų turinčių kietu kuru kūrenančius katilus dėmesį į šiuos aplinkos apsaugą reglamentuojančius aplinkos ministro įsakymus ir juose nustatytus reikalavimus:

        „Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normos LAND 43-2013“ (2013-04-10 įsakymas Nr.D1-244). Šiuo įsakymu patvirtintos normos taikomos kurą deginantiems įrenginiams, kurių vardinė (nominali) šiluminė galia lygi arba didesnė kaip 0,12 MW, bet nesiekia 50 MW. Normose nurodoma, kad iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 0,12 MW ir didesnė, bet nesiekia 10 MW, ir kuriuose kurui naudojamas skystasis arba kietasis kuras, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per šildymo sezoną. Be to kurą deginančius įrenginius, kurių nominali šiluminė galia yra lygi arba viršija 1 MW, eksploatuojantys veiklos vykdytojai turi tvarkyti per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaitą ir monitoringo ataskaitas pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai.

        „Dėl taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (2014 m. kovo 6 d. įsakymas Nr.D1-259). Šiuo įsakymu nurodoma, kad veiklos vykdytojams naudojantiems kurą deginančius įrenginius, kuriuose yra kietuoju kuru kūrenami katilai, kurių kūryklos šiluminis našumas yra lygus arba didesnis negu 0,5 MW, bet nesiekia 20 MW privalo turėti Taršos leidimą išduotą Aplinkos apsaugos agentūros.

Taip pat reikėtu žinoti „Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisykles“ (2014 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. D1-572 redakcija). Šios taisyklės privalomos asmenims, kurių veikla susijusi su pelenų susidarymu, tvarkymu ir naudojimu. Vadovaujantis šiomis taisyklėmis pelenų naudojimas vykdomas pagal pelenų tvarkytojo parengtą ir su Aplinkos apsaugos agentūra suderintą Pelenų naudojimo planą, nepriklausomai nuo susidarančių pelenų kiekio.

Trims patikrintoms įmonėms surašyti protokolai ir skirtos baudos. Be to įmonės neturėjusios taršos leidimų, už laikotarpį nuo 2014 11 01 iki kol gaus leidimus, privalės mokėti mokesčius už aplinkos taršą padidintu tarifu. Tad sumos susidarys tikrai ne mažos.

Šių metų balandžio mėnesį aplinkosaugininkai rengs naujus reidus ir tikrins įmones eksploatuojančias katilines, kurioms privaloma vykdyti išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringą.