Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujienos

Prie centralizuotų nuotekų tinklų jungtis nenorintiems Plungės rajono gyventojams gresia baudos

2015-02-20

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Plungės rajono agentūros, Plungės rajono savivaldybės administracijos vietos ūkio ir turto skyriaus ir UAB „Plungės vandenys“ atstovai vykdo patikrinimus. Žiūrima kaip gyventojai Plungės mieste, Babrungo bei Varkalių gyvenvietėse jungiasi prie naujai įrengtų centralizuotų fekalinės kanalizacijos tinklų. Kartu su Nausodžio ir Babrungo seniūnijų seniūnais aplankyta  60 Varkalių 60 sodybų bei 25 Babrungo sodybos. Gyventojai prie centralizuotų tinklų nenori jungtis ir nuotekas tvarko kaip kas išmano. Žmonės įspėti ir jiems nurodyta nuotekas prie esamų tinklų pasijungti iki šių metų rugsėjo 1 d.

Nuo 2014 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo redakcija. Šio įstatymo 23 straipsnio (Asmenų, individualiai išgaunančių ir naudojančių geriamąjį vandenį ir (arba) individualiai tvarkančių nuotekas, teisės ir pareigos)  2 dalies 4 punkte atsirado nuostata, kad „asmenys, individualiai išgaunantys ir naudojantys geriamąjį vandenį ir (arba) individualiai tvarkantys nuotekas, privalo per 12 mėnesių prijungti jiems nuosavybės teise priklausančią geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą prie viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kai, vadovaujantis šio įstatymo, Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimais, yra sukurta infrastruktūra, ji nuosavybės teise priklauso savivaldybei ar viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, vandentiekio įvadas, nuotekų išvadas nutiesti iki turto ribos (vandentiekio šulinys, nuotekų priėmimo šulinys, nuotekų siurblinė (kai yra slėginė nuotekų linija), individualaus namo nuotekų valykla, sklypo riba ar statinio, ar daugiabučio namo nuotekų išvadas, atsižvelgiant į abonentų ir vartotojų kategorijas) ir teisės aktų nustatyta tvarka nustatoma, kad asmens vykdomas individualusis geriamojo vandens išgavimas ir (ar) individualusis nuotekų tvarkymas neatitinka teisės aktuose nustatytų geriamojo vandens išgavimo ir (arba) nuotekų tvarkymo reikalavimų, ir toks asmuo neįvykdo šios dalies 3 punkte nustatytų reikalavimų. Ši pareiga galioja, kai yra visos šiame punkte išvardytos aplinkybės. Savivaldybė, gavusi atsakingų institucijų išvadas dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos atitikties teisės aktų reikalavimams, asmens individualaus geriamojo vandens išgavimo ir (arba) nuotekų tvarkymo neatitikties teisės aktų reikalavimams, kai vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas nuosavybės teise priklauso savivaldybei ar viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, privalo per 5 darbo dienas registruotu laišku informuoti asmenį nurodydama 12 mėnesių laikotarpį, iki kurio pabaigos asmuo turi prisijungti prie viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros“.

Komisija, rugsėjo mėnesį, pakartotinai patikrins įspėtus gyventojus. Nepasijungusiems nustatyta tvarka, bus taikomos administracinės priemonės – baudos. Pagal administracinio teisės pažeidimo kodekso 51/6 straipsnį piliečiams gresia bauda nuo 115 iki 579 eurų.