Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujienos

Šiaulių regione tikrintos katilinės

2015-02-09

Iš kaminų kylantys dūmai priverčia susimąstyti, kuo kvėpuojame, kas teršia orą. Žmonių akys dažniausiai krypsta į didžiuosius įmonių kaminus. Įstatymai įpareigoja ūkio subjektus individualiai imtis priemonių, kad dėl jų veiklos nebūtų neleistinai teršiama aplinka. Įmonės, kurios naudoja pusės megavato (MW) ir galingesnius kieto kuro katilus, privalo turėti taršos leidimus bei vykdyti išmetamų teršalų monitoringą ir apskaitą, o duomenis teikti aplinkos apsaugos agentūrai.

Prievolė turėti leidimą tokių katilinių eksploatavimui numatyta Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) , patvirtintų  2014 kovo 6 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr D1-259, 6 p. Nors Taisyklės įsigaliojo kovo 7 d. esamiems įrenginiams ši prievolė įsigaliojo tik lapkričio 1 d., tad visos įmonės turėjo pakankamai laiko pasirūpinti taršos leidimais.

 Į aplinkos orą išmetamų teršalų matavimus turi vykdyti veiklos vykdytojai eksploatuojantys kurą deginančius įrenginius kurių vardinė šiluminė galia didesnė kaip  0,12 MW. Matavimų atlikimo dažnumas priklausomai nuo naudojamų įrenginių galios ir kuro rūšies. Tokia prievolė numatyta Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių LAND 43-2013, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244, 15-20 punktuose.

Šiomis dienomis Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas atliko 14-kos regione esančių  katilinių, kurios neturi taršos leidimų, neplaninius patikrinimus. Nors patikrinimai dar nebaigti, bet jau dabar aiškėja, kad bent 11-oje iš jų yra padaryti administracinės teisės aktų pažeidimai. Net 9 katilinės buvo eksploatuojamos neturint joms privalomų taršos leidimų. Dvi iš patikrintų katilinių neeksploatuojamos, o vienoje, UAB ,,Litesko“ filialo ,,Kelmės šiluma“ Vilties gatvės katilinėje patikrinimo metu pažeidimų nenustatyta.

Atsakingiems asmenims surašyti administracinės teisės pažeidimo protokolai už veiklą neturint taršos leidimo ir bus taikoma atsakomybė numatyta Lietuvos Respublikos administracinės teisės pažeidimo kodekso 512 straipsnio 6 dalyje. Juridinio asmens vadovui už tokį pažeidimą gresia nuo 434 eurų iki 868 eurų.

Dviejų įmonių atsakingiems asmenims protokolai surašyti už iš katilinių išmetamų teršalų monitoringo nevykdymą (ATPK 5122 str. 4d.) ir administraciniais nurodymais skirtos 43 Eur baudos. 

Visos tikrintos katilinės naudoja biokurą, tačiau už laikotarpį nuo 2014 11 01 iki kol gaus leidimus, privalės mokėti mokesčius už aplinkos taršą padidintu tarifu. O sumos bus ne mažos ir pirminiais vertinimais bent kelioms įmonėms gali siekti ir 5000 eurų.

Dar nevisos įmonės žino, kad nuo 2014 metų birželio 27 d. įsigaliojo nauja Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklių (toliau - Pelenų tvarkymo taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 25 d. įsakymu (Nr. D1-572), redakcija. Vadovaujantis Pelenų tvarkymo taisyklėmis susidarantys pelenai turi būti naudojami pagal perengtą Pelenų naudojimo planą. Kai kurios įmonės vis dar vadovaujasi seniau galiojusia tvarka ir nėra pasirengusios Pelenų naudojimo planų.

Patikrinimų metų paaiškėjo, dar ir kita negera tendencija. Įmonės, kurios neturi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo ar tašos leidimo dažnai pamiršta apie LAND 43-2013  numatytą prievolė pasitikrinti išmetamų aplinkos oro teršalų koncentracijas.

Balandžio mėnesį aplinkosaugininkai rengs naujus reidus ir tikrins įmones eksploatuojančias katilines, kurioms privaloma vykdyti išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringą. Iki pavasario laiko yra, tad į aplinkos orą išmetamų teršalų matavimų neatlikusios įmonės turėtu suskubti.