Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Aktuali informacija

Priminimas apie naujoves mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės ir apmokestinamųjų gaminių atliekomis mokėtojams

2013-02-22

        Kovo 1 d. baigiasi mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis ir apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaravimo ir sumokėjimo terminas. Aplinkos ministerija šio mokesčio mokėtojams primena, kad yra pasikeitusios deklaracijų pildymo taisyklės, kai kurie tarifai, lengvatos ir pan.

       Gamintojai ir importuotojai, kurie teikia Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formą, jie turės papildomai nurodyti informaciją apie pagamintą, eksportuotą, importuotą ir pateiktą vidaus rinkai tuščios pakuotės kiekį, taip pat pateikti duomenis apie kombinuotą ir medinę pakuotę. Įsigaliojus šiems pakeitimams, nebereikia teikti ataskaitų apie vidaus rinkai tiektas tuščias pakuotes.

       Pakuočių gamintojas ir importuotojas (tuščios pakuotės), kuris neprivalo teikti  nurodytos praėjusių kalendorinių metų mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formos, pagal pakuočių apskaitos duomenis turi rengti praėjusiais kalendoriniais metais vidaus rinkai patiektų tuščių pakuočių apskaitos ataskaitą ir pateikti Šiaulių RAAD iki  kovo 1 d.

       Naują deklaracijos formos FR0524 priedą FR0524K, skirtą vyraujančiai kombinuotos pakuotės medžiagai deklaruoti, reikia pildyti tik tuo atveju, kai mokesčio mokėtojas FR0524 formos deklaracijoje nurodo duomenis apie vidaus rinkai tiektą kombinuotą tuščią pakuotę, kombinuotą pirminę ir antrinę (tretinę) pakuotę, kombinuotą pirminę ir antrinę (tretinę) pakartotinio naudojimo pakuotę. Minėtame priede reikia nurodyti duomenis apie mokesčio mokėtojo deklaruotos ir vidaus rinkai tiektos kombinuotos pakuotės vyraujančią medžiagą. Jeigu nėra galimybių išskirti tokios medžiagos (pvz., pusę kombinuotos pakuotės sudaro popierius, o kitą pusę – plastikas), reikia deklaruoti šią kombinuotą pakuotę kaip kombinuotą (kitą) pakuotę (kodai 09, 19, 29, 39, 49). Šiuo atveju deklaracijos priede FR0524K kaip vyraujanti medžiaga deklaruojamas plastikas. Priedo FR0524 nereikia pildyti tada, kai mokesčio mokėtojas deklaruoja duomenis tik apie išvežtą gaminių kombinuotą pakuotę ar susigrąžintą iš vidaus rinkos pakartotinio naudojimo kombinuotą pakuotę.

       Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad atsirado nauji pakuotės kodai, skirti medinei pakuotei deklaruoti (08, 18, 28, 38, 48). Jie nustatyti siekiant surinkti duomenis apie medinę pakuotę, kuri apmokestinama kaip kita pakuotė. Pvz., mokesčio mokėtojas vidaus rinkai tiekė gaminiais pripildytus medinius padėklus ir džiuto maišus. Pasibaigus 2012 m. mokestiniam laikotarpiui, jis turi deklaruoti medinę pakuotę (kodas 28 arba 48) ir kitą pakuotę (kodas 16 arba 26).

        Nuo mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis atleidžiami gamintojai ir importuotojai, kurie per mokestinį laikotarpį vidaus rinkai patiekė ne daugiau kaip 0,5 tonos gaminiais pripildytos pakuotės. Nors jie ir neprivalo teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos, tačiau išlieka prievolė vykdyti pakuočių apskaitą įmonėje.

       2012 m. sausio 1 d. įsigaliojus Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimams, nustatyti nauji mokesčio tarifai vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrams, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrams ir automobilių hidrauliniams (tepaliniams) amortizatoriams. Dabar gamintojai ir importuotojai už vieną kilogramą vidaus degimo variklių degalų arba tepalų arba įsiurbimo oro filtrų, tiektų vidaus rinkai, privalo mokėti 1,6 Lt, o už vieną kilogramą automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių, tiektų vidaus rinkai, – 1,2 Lt. Nuo 2012 m. sausio 1 d. pasikeitė ir baterijų (nepakraunamų) mokesčio tarifas. Dabar gamintojai ir importuotojai už vieną kilogramą vidaus rinkai tiektų baterijų privalo mokėti 10 litų.

         Nuo 2012 m. sausio 1 d. taip pat pasikeitė apmokestinamųjų gaminių: vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrų, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrų ir automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių apskaita. Jie dabar apskaitomi tik masės vienetais (tonomis). Įvertinus tai, minėtų apmokestinamųjų gaminių gamintojams ir importuotojams pildant 2012 m. mokestinio laikotarpio Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaraciją, nebereikės nurodyti šių gaminių kiekio vienetais.

         2012 m. pasikeitė ir kai kurios apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo užduotys. Nuo jų dydžio ir įvykdymo lygio priklauso ir mokesčio už aplinkos teršimą šiomis atliekomis dydis. Atliekų tvarkymo užduotys akumuliatorių ir baterijų gamintojams ir importuotojams buvo sumažintos nuo 80 proc. iki 25 proc. 2012 metais, užduoties dydį kasmet didinant tik 5 proc. iki 2016 metų, t. y. kol atliekų tvarkymo užduotis pasieks 45 proc. atliekų sutvarkymo lygį, suteikiantį teisę būti atleistam nuo mokesčio už aplinkos teršimą akumuliatorių ir baterijų atliekomis.

        Pasikeitė lengvatos, kuri taikoma visai ar iš dalies įvykdžius apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų tvarkymo užduotis, apskaičiavimo principas. Apskaičiuojant mokėtino mokesčio dydį jis yra mažinamas proporcingai įvykdytos apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų tvarkymo užduoties dydžiui.