Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujienos

Pakeistos TIPK leidimų išdavimo taisyklės ir LOJ emisijos ribojimo tvarka

2013-02-20

         Nuo 2013 metų sausio 7 dienos yra panaikintas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių (toliau – TIPK taisyklės) (Žin., 2002, Nr. 85-3684; 2005, Nr. 103-3829; 2011, Nr. 165-7879, 2013, Nr. 3-95) 2 priedo 7 punktas. Šis punktas buvo taikomas veiklos vykdytojams eksploatuojantiems tirpiklius naudojančius įrenginius, kuriuose vykdoma Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos (toliau – LOJ emisijos ribojimo tvarka) (Žin., 2003, Nr. 15-634) 1 ir 2 prieduose nurodytos veiklos rūšys.

         Siūlome įmonėms, kurioms TIPK leidimas buvo išduotas, nes jų vykdoma veikla atitiko  TIPK taisyklių 2 priedo 7 punkto  kriterijus, teikti prašymus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams panaikinti.

       Mažinant administracinę naštą verslui, nuo 2013 m. sausio 7 d. taip pat pasikeitė LOJ emisijos ribojimo tvarkos reikalavimai (Žin., 2013, Nr. 3-93). Nuo šiol leidimas eksploatuoti tirpiklius naudojančius įrenginius reikalingas jei naudojant organinius tirpiklius atliekamas medžiagų, daiktų arba gaminių paviršiaus apdorojimas – taurinimas, šlitinimas, dengimas, riebalų šalinimas, atspariu vandeniui darymas, klijavimas, valymas arba impregnavimas ir kurių vartojimo pajėgumas didesnis kaip 150 kg per valandą arba didesnis kaip 200 tonų per metus. Visi kiti veiklos vykdytojai, eksploatuojantys tirpiklius naudojančius įrenginius, kuriems privalomi LOJ emisijos ribojimo tvarkos reikalavimai, turi registruotis Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamente. Pažymėtina, kad iki 2013 m. spalio 30 į Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą turi kreiptis ir tie veiklos vykdytojai, kurių įrenginiai jau yra registruoti, dėl tirpiklius naudojančio įrenginio registracijos pažymėjimo atnaujinimo.

         LOJ emisijos ribojimo tvarkos reikalavimų 8 punkte veiklos vykdytojui yra numatyta prievolė teikti RAAD informaciją. Šiuo metu įsakyme yra patikslinta, kad tokia informacija, turi būti teikiama kasmet iki kovo 1d., 5 priede pateikta forma.

         Siūlome veiklos vykdytojams, eksploatuojantiems tirpiklius naudojančius įrenginius, nedelsti ir kreiptis į Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą dėl tirpiklius naudojančio įrenginio registracijos pažymėjimo atnaujinimo.

Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus informacija, tel. (8 41)  596 410