Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujienos

BIOSKAIDŽIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

2011-05-23

2011 m. birželio 16 dieną Lietuvos sliekų augintojų asociacija organizuoja „Šiaulių arenoje“ (adresu: J. Jablonskio g. 16, Šiauliai) seminarą tema „Biologiškai  skaidžių atliekų tvarkymo problemos, perspektyvos ir pasiekimai. kompostavimo ir vermikompostavimo technologijų naudojimas perdirbant bioskaidžias atliekas ir gaunamų produktų įvairovė“. Seminare pranešimus skaitys Aplinkos ministerijos atstovas, mokslininkai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Rusijos, Baltarusijos, Lietuvos sliekų augintojų asociacijos prezidentas Gintaras Šimkus. Seminare bus nagrinėjama viena iš aktualiausių ES problemų – biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas ir vienas iš jo būdų - kompostavimas ir vermikompostavimas, pagaminant ekologiškus produktus žemės ūkyje.

PRIMENAME, kad didelės įtakos klimato kaitai biologiškai skaidžios atliekos pagal ES Sąvartynų direktyvos reikalavimus išskiriamos į specifinį atskirai tvarkytinų atliekų srautą. Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytos valstybinės atliekų tvarkymo užduotys, kuriomis siekiama užtikrinti, kad sąvartynuose šalinamos komunalinės biodegraduojamosios atliekos sudarytų:·  

iki 2010 metų – ne daugiau kaip 75 procentus 2000 metų kiekio;

iki 2013 metų – ne daugiau kaip 50 procentų 2000 metų kiekio; 

iki 2020 metų – ne daugiau kaip 35 procentus 2000 metų kiekio.

Vienas iš pirmųjų būtinų veiksmų užtikrinant nustatytas užduotis be abejo yra biologiškai skaidžių atliekų atskiras surinkimas, bet nereikia pamiršti ir tolimesnių tvarkymo būdų (kompostavimo, biodujų gamybos, atliekų deginimo išgaunant energiją ar kt.) skatinimo ir plėtojimo. 

Pagrindinės šiuo metu taikomos organinių bioskaidžių atliekų deponavimo sąvartyne alternatyvos:

· Bioskaidžių atliekų įterpimas į dirvą be apdorojimo;

· Biodegraduojančių atliekų naudojimas pašarams;

· Kompostų, trąšų, dirvos gerintojų gamyba (pagrinde aerobinis perdirbimas);

· Buitinių-komunalinių atliekų ar atliekinio kuro deginimas (energijos gamyba);

· Cheminis-biocheminis atliekų perdirbimas į biokurą ir kitus produktus – anaerobiniai, transesterifikacijos, pirolizės, fermentacijos ir kiti procesai (biodujų, biodyzelino, biometanolio, bioetanolio ir kt. produktų gamyba).

Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus informacija, tel. (8 41)  596 412, 596 413.