Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujienos

Miško savininkų mokymai

2011-02-21

2011 m. vasario 21-25 d. Šiaulių miškų urėdija ir Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Miškų kontrolės skyrius privačių miškų savininkams rengia tvarkymosi privačiuose miškuose kursus.

Tokie kursai  Kovo 14- 18 d. bus rengiami ir Kuršėnų miškų urėdijoje.

Kursai vyks VĮ Šiaulių miškų urėdijos aktų salėje.

Miško savininkų mokymo kursų programa

Pirma diena

Dalyvių registracija.

Susipažinimas su mokymo kursų programa ir tvarkaraščiu.

Bendros žinios apie privačius ir valstybinius miškus šalyje ir VĮ Šiaulių miškų urėdijoje.

Bendros žinios apie mišką: pagrindinės sąvokos, miškų grupės, taksaciniai sklypai, bonitetas, skalsumas, augavietė, medynų ardai, kirtimų amžius, medžių klasifikacija, bonitetas , skalsumas, medynų tūris, prieaugis.

Miško sėklininkystė, daigynai, medelynai, sėklinės plantacijos, sėklų ir vaisių rinkimo terminai ir jų apdirbimo, saugojimo sąlygos.

Miško atkūrimas: dirvos paruošimas, sodmenų iškasimas, transportavimas, paruošimas sodinimui, sodinimo reikalavimai.

Miško žėlimas, jo skatinimas. Žemės ūkiui nenaudojamų plotų apželdymas, ES parama šių plotų apželdinimui.

Antra diena

Miško želdinių priežiūra, atsodinimas, apsauga nuo ligų, kenkėjų, gaisrų ir žvėrių.

Miškotvarkos projektas.

Miško kirtimai: jaunuolynų ugdymas, retinimai, einamieji kirtimai įvairių rūšių medynuose. Sanitariniai kirtimai. Miškų priešgaisrinė ir sanitarinė  apsauga.

Trečia diena

Pagrindiniai miško kirtimai: plynieji, atvejiniai, atrankiniai. Vėjui atsparių medynų formavimas.

Biržių atrėžimas ir įvertinimas. Medžių atrinkimas kirtimui, jų matavimas ir ženklinimas, kirtimų dokumentacijos paruošimas, iškertamo tūrio nustatymas

Kirtimų technologijos, sortimentai, jų apskaita, technologinis biržės sutvarkymas, kirtaviečių valymas, miško melioracija, keliai, darbų sauga.

Ketvirta diena

Teisės aktai: Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai, kirtimų taisyklės, Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai, leidimų miškui kirsti išdavimo tvarka, aplinkosauginiai reikalavimai, ūkininkavimo ypatumai saugomose teritorijose. Miško savininkų teisės ir pareigos, atsakomybė, jos rūšys.

Penkta diena

Žinių patikrinimas.

Pastaba: mokymo kursų programa parengta pagal LR Aplinkos ministerijos 2002 m. patvirtintą pavyzdinę mokymo kursų programą.

Miškų kontrolės skyriaus informacija, tel. (8 41) 596 427