Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujienos

Informacija aplinkosauginių mokesčių mokėtojams

2011-01-18

       Informuojame, kad nuo 2010 metų sausio 1 d. keitėsi Mokesčių už aplinkos teršimą iš stacionarių ir mobilių taršos šaltinių mokestinis laikotarpis. Mokesčių už aplinkos teršimą 2010 metais prasidėjęs mokestinis laikotarpis ir visi vėlesni mokestiniai laikotarpiai yra kalendoriniai metai. Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (Žin., 2010, Nr.145-7426).

       Nuo 2010 metų sausio 1 d. pasikeitė stacionarių ir mobilių taršos šaltinių  tarifai, kurie paskelbti minėto įstatymo 1, 2 ir 5 priedėliuose. Aplinkosauginių mokesčių mokestini laikotarpio indeksavimo koeficientus galima rasti LR aplinkos ministerijos tinklalapio (www.am.lt) rubrikoje Aplinkosauginiai mokesčiai.

        Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą tarifai. Tarifai nustatyti Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 1 ir 2 prieduose (Žin., 1991, Nr. 11-274; 2006, Nr.65-2382) ir taikomi skaičiuojant mokesčius už 2010 sausio 1 d.
prasidedantį ir vėlesnius mokestinius laikotarpius.

 

         Primename, kad Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui (toliau –ŠRAAD) Į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitas už 2010 m. būtina pateikti iki 2011 m. kovo 1 d. Ataskaitas galima teikti el. būdu, įvedant duomenis į atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenų elektroninio teikimo sistemą (ASTA) arba raštu, pateikiant jas atitinkamai ŠRAAD agentūrai. Neturint elektroninio prisijungimo slaptažodžio jį galima gauti pateikus paraišką registruotis e-ASTA vartotoju. Elektroninio deklaravimo tvarką reglamentuoja Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (Žin., 2007, Nr.6-271).

Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus informacija, tel. (8 41) 596 413