Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujienos

Šiaulių miesto agentūros darbuotojai dalyvauja sprendžiant nemalonių kvapų sklidimo problemas

2010-08-17

Šiaulių miesto aplinkos apsaugos agentūra keletą metų periodiškai gauna gyventojus skundus dėl nemalonių kvapų sklidimo iš odos perdirbimo įmonių. Informuojame gyventojus, kad nuo 2010 m. sausio 1 d. įsigaliojo LR Sveikatos apsaugos ministro 2009-01-22 įsakymu Nr.V-28 patvirtinta “Lietuvos higienos norma HN 121:2008 “Kvapų koncentracijos ribinės vertės gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų sklypuose”, pagal kurią nemalonių kvapų kontrolę vykdo Visuomenės sveikatos centrai, kurie tiria gyventojų skundus dėl nemalonių kvapų sklidimo.

2010-08-16 Šiaulių m. agentūros darbuotojai dalyvavo nemalonių kvapų tyrimo komisijoje. Komisija susitiko su dviejų odos perdirbimo įmonių UAB “TDL Oda” ir UAB “Odos gaminiai ir Ko” atstovais. Nuo odų pramonės vykdomos veiklos sklindantis nemalonus specifinis kvapas kelia nepatogumus miesto gyventojams. Paaiškėjo, kad UAB “TDL Oda” šiuo metu yra įrengusi naują nuotekų tvarkymo sistemą, užsandarinusi talpas, o senuosius valymo įrenginių radialinį nusėsdintuvą planuoja valyti atvėsus orams, kad būtų sumažintas nemalonių kvapų poveikis gyventojams, bet ne vėliau kaip iki Šiaulių miesto agentūros teiktame privalomajame nurodyme nustatytų terminų, t.y. spalio mėnesio pabaigos. UAB “Odos gaminiai ir Ko” vykdo odos perdirbimo veiklą Zokniuose, kur gaunama daugiausiai nusiskundimų iš gyventojų dėl nemalonių kvapų sklidimo. Komisijos lankymosi metu šioje bendrovėje gamyba vyko įprastu režimu, stiprių nemalonių kvapų sklidimo iš bendrovės teritorijos nenustatyta. Abiejų odos perdirbimo įmonių apvalytas nuotekas pagal sutartis priima į miesto kanalizacijos tinklus UAB ”Šiaulių vandenys”, kuri yra nuotakyno valdytoja ir kontroliuoja išleidžiamas odų perdirbėjų nuotekas, nuotekų kokybinius rodiklius.

Komisija Zokniuose susitiko su Radviliškio gatvės namų Nr.112, Nr.114, Nr.116 gyventojais, išklausė gyventojų nusiskundimus dėl nemalonių kvapų sukeliamus nepatogumus. Radviliškio gatvės namų Nr.112, Nr.114, Nr.116 gyventojai gyvena netoli UAB “Šiaulių vandenys” priklausančios nuotekų perpumpavimo stoties, kanalizacijos trąsomis nuotekos nuo odos perdirbimo įmonės prateka pro šiuos namus, todėl iš šulinėlių garuoja nemalonus kvapas, esant nepalankiai vėjo krypčiai, gyventojų teigimu, nemalonūs kvapai atnešami ir iš pačios įmonės.

Gyventojų atstovams buvo sudaryta galimybė kartu su komisija atvykti į UAB “Odos gaminiai ir Ko”, susipažinti su nuotekų tvarkymo sistema, gauti atsakymus į rūpimus klausimus tiesiogiai iš įmonės atstovų. Komisija nutarė, pareikalauti iš UAB “Odos gaminiai ir Ko” pateikti priemonių planą nemalonių kvapų mažinimui su konkrečiais įgyvendinimo terminais.

         Šiaulių miesto agentūros informacija, (8 41) 502 653

 

         2010-08-17